Přihlášení

nebo

Registrovat

Drak Koroňák

Outdoorové hry v Plzeňském kraji

Hry pro vás udržují tyto spolky:

Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú.

Naše činnost zahrnuje SK Parkour Academy Plzeň, tábory Pinokijo, akce pro rodiny, vzdělávání a kurzy pro veřejnost.

2500395175/2010

Budoucnost Valchy z. s.

Organizujeme na Valše sportovní a kulturní akce, aby se nám zde zkrátka dobře žilo. Podporujeme volnočasové aktivity dětí a mládeže, ale snažíme se i o zachování rázu místní krajiny. Peníze bychom použily na uspořádání nějaké z pravidelných akcí na hřišti, kde začíná tato stezka.

2800022127/2010

Burisportsacademy z.s.

Vedeme cvičení pro rodiče s dětmi, předškolní a školní děti. Organizujeme tématické víkendy v přírodě pro děti i celé rodiny.

199642165/0300

Cvrčkův klub, z.s.

Jsme mateřské centrum pro rodiny s dětmi sídlící v Plzni. Provozujeme dětskou skupinu, pořádáme cvičení pro rodiče i děti, nabízíme vzdělávací semináře i praktické workshopy nebo příměstské tábory.

2601290794/2010

DHC Plzeň z.s.

Jsme dívčí házenkářský klub - DHC Plzeň = Dej Házené Co Potřebuje Lásku Zdraví Energii Nasazení!

721458329/0800

ESN Pilsen z.s.

Jsme parta nadšenců, kteří se zajímají o cestování a poznávání nových přátel a kultur. V rámci programu Erasmus pomáháme zahraničním studentům během jejich pobytu v Plzni a děláme vše pro to, aby na svůj čas strávený zde jen tak nezapomněli.

2200244228/2010

Edukuj z.s.

Kdo jsme? Jsme parta (hyper)aktivních lidí, kteří mají jedno společné – nesedíme na zadku. Naším cílem je vzdělávat děti i dospělé, a to zejména v oblasti poskytování laické první pomoci. A proč? Protože si myslíme, že to prostě má smysl . Filozofií našeho spolku je, že učit se má především srdcem. To je motto, které nás provází na každé besedě, workshopu nebo jakékoli akci.

2501621840/2010

Histrio z.s.

Jsme divadelní spolek, který hraje představení pro děti i dospělé v Plzeňském kraji. Sídlíme ve Zbůchu a hrajeme vždy s úsměvem.

2301916695/2010

SKP Rexík

Organizujeme vodácké a turistické akce či letní tábory. Motivujeme k ekologii, solidaritě a pomoci druhým. Snažíme se tak eliminovat nežádoucí jevy jako je kriminalita, toxikomanii či šikana.

2114033993/2700

Tělocvičná jednota Sokol Plzeň-Radobyčice

Snažíme se vést děti i dospělé k pohybu. Vedeme cvičení pro rodiče a děti, florbalový kroužek, rybářský kroužek, cvičení pro dospělé. Pořádáme pro členy i nečleny tenisové a nohejbalové turnaje. Celoročně organizujeme kulturní a společenské akce v obci. Peníze chceme využít na odměny pro děti na našich oblíbených akcích.

721814389/0800

Tělovýchovná jednota Všenice, z.s.

Snažíme se vést děti od malička k pohybu. Vedeme cvičení pro rodiče a děti, předškolní i školní děti. Pořádáme sportovní tématická odpoledne a výlety.

115-315290217/0100

Uzlík, z.s.

Jsme komunitní rodinné centrum v Plzni, které pořádá pravidelné i jednorázové akce pro rodiče a děti.

2201426947/2010

Vochomůrky, z.s.

Provozujeme ve Vochově jesle a dětskou skupinu. Pořádáme kroužky, kurzy, semináře, tábory, kulturní, sportovní, společenské a vzdělávací akce.

2101528161/2010

Vodní záchranná služba ČČK Plzeň

Vodní záchranná služba (VZS) je spolkem dobrovolníků se zájmem o poskytování neodkladné první pomoci a technické pomoci na otevřených vodních plochách a v jejich blízkost.

2900734578/2010

Železnorudský folklorní soubor Hořec a Horeček z. s.

Železnorudský folklorní soubor vznikl na základě myšlenky několika nadšenců, kteří usoudili, že by bylo dobré šířit lidovou hudbu nejen mezi dospělé ale i děti. Mimoto i odhalit, oživit a uchovat šumavské zvyky a lidové tradice, a tak vytvořit možnost předat je dalším generacím. Peníze bychom použili na šití a přešívání krojů. V souboru tancují děti od 4 let a protože rostou jako z vody je třeba neustále přešívat a upravovat jejich kroje. Zároveň jim chybí některé propriety jako klobouky nebo plédy, které je zahřejí v zimě.

1148974017/3030

Žongléros Ansámbl z. s.

Kdo jsme? Jsme spolek zabývajcí se novým cirkusem. Organizujeme kurzy, akce, srazy a workshopy. Na začátku roku 2014 vzniklo středisko pro nový cirkus v Plzni – Cirkulárium. Máme dvě tělocvičny s vybavením na vzdušnou akrobacii, žonglování, cyrwheel, balanční kouli, hooping a mnohé další. Přijďte se k nám podívat!

2600112769/2010